ANA SAYFA
Doğal Seleksiyon Kör ve Sahte Bir Mekanizmadır
Dawkins'ten "Hayatın Kökeni" Sorusuna Neden Cevap Alınamıyor?
Dawkins'in Ateist Toplumların Refah İçinde Yaşadıkları Yanılgısı
Dawkins'in, Maneviyatın Oluşması İçin Dinin Gerekli Olmadığı Yanılgısı
Dawkins! Rahiplerle Tartışarak Bir Yere Varamazsın
Dawkins, Çaresizlikten Küçük Çocukları Kandırma Peşinde
Dawkins'e ithaf olunur


DAWKINS OLTAYA
DÜŞTÜ


Yaratılış Atlası'nın tüm dünyada Evrim Teorisi'nin geçersizliğini ortaya koymasından sonra bilim adamları, davranış bozuklukları gösteren Richard Dawkins'in her gece gördüğü kabusları
teknolojik cihazlarla kaydetmeyi başardı.


Richard Dawkins'i düştüğü durumdan mouse'unuzla sürükleyerek kurtarmaya çalışın.


Dawkins! Rahiplerle Tartışarak Bir Yere Varamazsın


Sayın Adnan Oktar'ın karşılıklı bilimsel deliller getirerek tartışma talebini korkuyla geri çevirmiştin. Şimdi ise ancak ortaokul çocuklarıyla, rahiplerle tartışıyorsun. Zafer kazanacağını sanıyorsan mahçup olursun. Darwinizm konusunda hiçbir bilgisi olmayan bir rahibi yenmek başarı mı olacak? Eninde sonunda Sayın Adnan Oktar karşına çıkacak, o zaman ne yapacaksın? 

Yaptıklarının şov amaçlı olduğu hissediliyor, bir Afrika maymunu olduğunu iddia edip duruyorsun. Oysa üstadın Darwin'in bu konudaki açıklamasını çok iyi biliyorsun: 

Bende korkunç bir şüphe uyanıyor: Acaba, daha aşağı hayvanların aklından gelişmiş olan insan aklının kanaatleri, HERHANGİ BİR DEĞERE SAHİP MİDİR, ya da BİRAZCIK OLSA DA GÜVENİLİR MİDİR? Herhangi biri BİR MAYMUNUN AKLININ KANAATLERİNE GÜVENEBİLİR Mİ? TABİ EĞER BÖYLE BİR AKLIN HERHANGİ BİR KANAATİ VARSA...

 

Dawkins, Çaresizlikten Küçük Çocukları
Kandırma Peşinde

Ateist Richard Dawkins, Yaratılış gerçeğini ispat eden 250 milyon fosilin ortaya çıkmasının ardından derin bir sessizliğe bürünmüştü. Yıllardır tüm Darwinistlerin ısrarla saklamaya çalıştıkları bu fosillerin Darwinizm'i şiddetli şekilde yerle bir etmiş olduğunu görmüş ve dehşete kapılmıştı. Bu fosillerin önemli bir kısmının sergilendiği Yaratılış Atlası'nın tüm dünyaya yayılmasını ise şiddetli bir panikle izlemişti. İnsanların kitleler halinde Darwinizm'i terk etmeye başlamasını da aynı panik ile karşıladı. Öyle ki, kendi ülkesi İngiltere'de "canlıları Allah yarattı" diyenlerin oranının %75 olduğunun anlaşılması karşılığında, kendi halkına "cahil" demekten çekinmedi.  Yaratılış Atlası'na ve Sayın Adnan Oktar'a karşı avami yöntemlerle saldırılara başladı. Bilimsellik yerine bu yöntemin kendince işe yarayacağını zannetmişti, ama yanıldı. 

 

Dawkins ümidini kaybetti!

Dawkins; boşuna uğraşıyorsun. Dünya gençliği araştırıyor, inceliyor; gençleri kandırman bundan sonra imkansız.
Artık gerçekleri gör.

Dawkins'e İthaf Olunur

 Richard Dawkins bu yazıyı çok iyi okusun:

Yakalanmadan önce 17 çocuğu öldüren ve cesetlerini yiyen Amerikalı seri katil Jeffrey Dahmer, ölümünden hemen önce Dateline NBC kanalında yapılan son röportajında şu açıklamada bulunmuştur.

      "Eğer bir insan, Kendisi'ne karşı sorumlu olduğu bir Yaratıcı'nın var olduğunu düşünmüyorsa, o halde niye uygun sınırlarda tutacak şekilde davranışlarınızı ıslah etmeye çalışasınız? Ben de işte böyle düşünüyordum. Her zaman evrim teorisinin, yani bizlerin (tesadüfen) sadece bir balçıktan geldiğimiz tezinin bir gerçek olduğuna inanmışımdır. Öldüğümüz zaman, her şey biter, artık hiçbir şey yoktur."[1]

İşte Dawkins'in savunuculuğunu yaptığı, Darwin'in kitleleri zehirlediği batıl inanç, insanları seri katil yapmakta, hatta onları insan eti yiyecek kadar psikopatlığa sürüklemektedir. İnsanlara, bir Yaratıcı'ya karşı sorumlu olmadıkları telkini vermeye çalışan; onları amaçsız, sorumsuz, başıboş varlıklar olduğuna inandıran; insanı bir hayvan olarak gören ve ölümü bir son olarak göstermeye çalışarak ahiret gerçeğinden insanları uzaklaştırmaya çalışan bu sahte dinin getirdiği sonuç işte budur. Son iki yüz yıldır dünyaya savaşları, katliamları, zalimliği, terörü, cinayetleri, kitle katliamlarını, dejenerasyonu ve her türlü belayı getiren en büyük sapkın güç Darwinizm'dir. Toplumlarda bir dönem gelişen dinsizliğin, ırkçılığın, kitlelerin katline sebep olan faşizmin, komünizmin ve dünya savaşlarının tek sebebi, GEÇTİĞİMİZ YÜZYILIN EN BÜYÜK ALDATMACASI VE EN BÜYÜK BELASI OLAN DARWINİZM'DİR.

[1] Kelly J. Coghlan, Houston Chronicle Sunday-15 şubat 2009

 

Richard Dawkins'in Akledemedikleri!

Dünya çapında ses getiren Yaratılış Atlası isimli muhteşem eserin önemli etkilerinden biri şu olmuştur: En ateşli Darwinistler bile savundukları teoriden şüphe etmeye başlamışlardır. Bunun belki de en büyük ve en görülür örneği Richard Dawkins'tir.

Son dönemlerde oldukça yoğun ve istekli bir biçimde tüm röportaj ve yazılarında "canlılar tesadüfen oluşamaz" açıklamasını yapan Richard Dawkins, Darwinizm'in temel iddiasını, yani tesadüf açıklamasını kesin ve net izahlarla reddederek görüş değiştirdiğini açıkça ortaya koymuştur. Bu, kuşkusuz ki, Yaratılış Atlası ile sunulan ve evrim teorisini çürüten 250 milyon fosilin yaratılışın net ve kesin delili olmasının etkisidir. Fakat tüm yaşamlarını yalan ve sahte bir teoriye adamış koyu Darwinistlerin pek çoğu, yıllardır aldatmış ve aldatılmış olmanın yükünü kolay kaldıramazlar. İşte bu nedenle her zamanki demagojik ve düzmece izahlara sığınarak kendilerini ve sahte teorilerini haklı çıkarmaya çalışırlar. Yenilgiyi kolay kabullenemez, "ben yanlış yapmışım" demekte zorlanırlar. Oysa bu son derece kolay ve doğaldır. İnsan hata yapabilen bir varlıktır ve doğruları gördükten sonra düzeltme erdeminde bulunmak, çok daha takdir edilecek bir davranıştır.

Fakat Richard Dawkins bunu henüz başaramamıştır.

Tesadüf iddiasını reddetmekle birlikte, en az tesadüf kadar mantıksız ve dayanaksız açıklamalara başvurarak akla ve mantığa son derece aykırı bir yolu seçmiştir. Dawkins, açıklamalarında canlıların tesadüfen oluşamayacaklarını belirtirken, yine aynı demagojik yönteme başvurmuş, tesadüf kelimesi yerine doğal seleksiyon gibi kör bir süreci, bilinçli bir varlık gibi göstermeye çalışmıştır. Klasik Darwinist demagojiler, Dawkins'in ifadelerinden yola çıkarak bu sitede açıklanmaktadır.

 

Ünlü araştırmacı ve pagan dini rahibi olan Dawkins olağanüstü zeki bakışlarıyla ataları olduğunu iddia ettiği hayvanları Kenya'da detaylı şekilde incelerken.

Eski Mısır'da ve eski Sümer'de de pagan inancı vardı. Bütün canlıların çamurlu sulardan tesadüfler sonucu oluştuğunu savunuyorlardı. O devirde bu inancı savunan ve anlatan pagan rahipleri vardı. Dawkins de asrımızdaki pagan dini mensubu rahiplerden birisidir.


DAWKINS'İN, HAYVANLAR ALEMİ HAKKINDA
ARAŞTIRMA YAPARKEN RESİMLERİ!

 

RICHARD DAWKINS'IN VE HÜRRİYET GAZETESİ'NİN CAHİLLİĞİ >>>

DAWKINS'İ KAMUOYU ÖNÜNDE TARTIŞMAYA DAVET EDİYORUZ >>>

Dawkins Yaratılışçılarla Tartışmaya Girmiyor,
Çünkü Verecek Bir Cevabı Yok!

Richard Dawkins'ten karşılıklı tartışma talebimize cevap geldi: "YEMİN ETTİM, TARTIŞMAYACAĞIM!" diyor. Bunun anlamı şudur: "Ben Darwinizm konusunda yenildim. Tartışıp kimseye rezil olmaya niyetim yok."

Ama bu durumda neyin üzerine yemin ettiği belli değil. Allah üzerine yemin etmediği açık çünkü Allah'a inanmadığını söylüyor. Tartışmada yenileceği kesin. Ama Darwinizm'le ilgili bilgisi olmayan kişileri tek yanlı yanlış yönlendirmeye devam edeceği açık. Ancak bu kişiler eninde sonunda Harun Yahya'nın internet sitelerini ziyaret edip doğruları görerek Darwinizm'in bir aldatmaca olduğunu anlamaktadırlar. Ve bundan sonra da anlamaya devam edeceklerdir. İnşaAllah.

Darwinistlerin son 150 yıldır büyük bir dehşet ve korku ile kaçındıkları bir şey vardır: Yalanlarının ortaya çıkması! Darwin'den beri sarsılmaz bir ideoloji, bir din olarak ayakta tutmaya çalıştıkları evrim teorisinin bir sahtekarlık olduğunun ortaya çıkmaması için var güçleriyle çabalarlar. Bu yalanı devam ettirebilmek için sahtekarlıklar yapar, sahte fosilleri müzelerde sergiler, yeraltından çıkan fosillerin tümünü (evrim teorisi yalanladığı için) alelacele saklar, evrim teorisinin açıklamasız kaldığı milyonlarca konuya demagoji ile karşılık verirler. Bu yalanı ayakta tutabilmek için evrim teorisini dokunulmaz hale getirmişlerdir. Öyle ki okullarda, üniversitelerde, işyerlerinde, çeşitli kuruluşlarda, hatta üst devlet kademelerinde evrim kesin olarak tartışılamaz, inkar edilemez hale gelmiştir. Sadece bir teori olmasına rağmen evrim, bir anda devlet kanunlarıyla korunan, müfredatlarda resmi olarak dahil edilmesi gereken, her gencin bilmesi ve benimsemesi gereken bir yasa halini almıştır.

Fakat Darwinistlerin bir anda korktukları başlarına gelmiş, aldatmaca bir anda su yüzüne çıkmıştır. Harun Yahya'nın çalışmaları ve özellikle Yaratılış Atlası ile, Darwinist sahtekarlıklar aniden deşifre edilmiştir. Darwinistler tarafından saklanmaya çalışılan 250 milyondan fazla fosil olduğu anlaşılmış ve bu fosillerin tümünün, çoğu günümüz canlılarının yüz milyonlarca yıl önceki örneklerini temsil eden tam ve mükemmel fosiller olduğu ortaya çıkmıştır. Darwinist büyünün bozulmasının dünya çapındaki etkisi son derece sarsıcı olmuştur.

Bu açık durum karşısında evrim teorisinin en koyu savunucularından biri olan ve Darwin'in Rottweiler'ı olarak tanınan Richard Dawkins kamuoyu önünde tartışmaya davet edilmiştir. Kendisinden, Darwinizm'i çökerten deliller karşısında bir açıklaması olup olmadığı, Yaratılış delilleri karşısında teoriyi nasıl bir mantıkla savunacağı sorulmuştur.

Fakat Dawkins, böyle bir tartışmaya girmeye yanaşmamıştır! Richard Dawkins'ten karşılıklı tartışma talebimize cevap geldi: "YEMİN ETTİM, TARTIŞMAYACAĞIM!" diyor. Bunun anlamı şudur: "Ben Darwinizm konusunda yenildim. Tartışıp kimseye rezil olmaya niyetim yok."

Richard Dawkins böyle bir tartışmaya tabiki giremez, çünkü karşısına çıkacak olan soruları cevaplayamayacaktır:

  1. Yeraltından çıkmış olan tam, mükemmel ve kusursuz canlıları gösteren 250 milyondan fazla canlı fosilini açıklayamayacaktır. Bunların nasıl olup da YÜZ MİLYONLARCA YIL BOYUNCA HİÇ DEĞİŞMEDEN KALDIKLARINI, neden bir tane bile ARA FORM ÖZELLİĞİ GÖSTEREN ATALARININ OLMADIĞINI izah edemeyecektir.
  2. Daha önce de yapamadığı gibi, yeryüzünde bulunmuş milyonlarca fosil arasından neden TEK BİR TANE BİLE ARA FOSİL OLMADIĞINI açıklayamayacaktır.
  3. Yeraltından çıkarılmış olan günümüz kaplanlarının, atlarının, fillerinin, kaplumbağalarının, kurtlarının, kuşlarının, tavşanlarının, tilkilerinin, zebralarının, geyiklerinin ve diğer tüm günümüz canlılarının milyonlarca yıllık kafatası fosillerini evrim teorisi ile açıklayamayacaktır. Canlıların nasıl olup da MİLYONLARCA YIL ÖNCE BUGÜNKÜ GÖRÜNÜMLERİYLE ORTAYA ÇIKTIKLARINA ve MİLYONLARCA YIL BOYUNCA DEĞİŞMEDİKLERİNE bir açıklama getiremeyecektir.
  4. At şemasının, Piltdown Adamı'nın, Nebraska Adamı'nın, Heackel'in çizimlerinin, üzerlerine tüy yapıştırılmış tüylü dinozor fosillerinin, ağaca raptiye ile monte edilmiş sanayi kelebeklerinin BİRER SAHTEKARLIK OLDUĞUNU kabul etmek zorunda kalacaktır.
  5. Darwinistlerin ara fosil olarak ortaya attıkları ve sayısı üç-beş taneyi aşmayan fosillerin bilimsel olarak geçersiz kılındığını; karadan havaya geçişe örnek olarak gösterilen ARCHAEOPTERYX İLE AYNI DÖNEMDE YAŞAYAN MÜKEMMEL YAPIDA UÇUCU KUŞ FOSİLİ BULUNDUĞUNU, sudan karaya geçişe örnek verdikleri COELACANTH'IN HALA YAŞAYAN TAM BİR CANLI OLDUĞUNU, LUCY'NİN LİTERATÜRE GEÇMİŞ BİR MAYMUN OLDUĞUNU itiraf etmek zorunda kalacaktır.
  6. Kambriyen fosillerini, bunun ardından bulunmuş olan yaşayan fosilleri ve nihayet şu anda var olan tam 250 milyon fosili NEDEN SAKLAMIŞ OLDUKLARI sorusuna cevapsız kalacaktır.
  7. Canlılığın yapıtaşı olan tek bir işlevsel proteinin tesadüfen oluşması ihtimalinin 10-950 de bir ihtimal olması ve bunun matematiksel olarak sıfır anlamına gelmesi konusunda cevapsız kalacaktır ve labrotuar ortamında bir hücre bile oluşturulamazken canlılığın tesadüfler sonucu nasıl oluşacağı konusunda cevapsız kalacaktır.
  8. Dışarıda da beyinde de ışık olmamasına rağmen, BEYİNDE GÖRÜNTÜYÜ KİMİN GÖRDÜĞÜNÜ AÇIKLAYAMAYACAKTIR. Sesten yalıtılmış beynin içinde konuşmaları, sesleri, müziği KİMİN DUYDUĞUNU İZAH EDEMEYECEKTİR. BEYİNDE GÖRÜNTÜDEN, MÜZİKTEN, DOKUNMAKTAN, KOKLAMAKTAN ZEVK ALAN, BUNLARI YORUMLAYAN, BUNLARA TEPKİ GÖSTEREN VARLIĞIN KİM OLDUĞU SORUSUNA CEVAP VEREMEYCEKTİR.

Neyin üstüne yemin ettiği de belli değil. Allah'a inanmadığını söylüyor

Tüm bu gerekçeler karşısında Richard Dawkins'in tartışmaya girmekten neden bu kadar çekindiği anlaşılabilmektedir. Tüm iddialarının çökertileceği, bir türlü cevap veremeyeceği konular karşısında küçük düşmektense, çözümü "Ben yemin ettim tartışmayacağım" demek oluyor, kendince.

Böyle durumlarda yalan söylediği için çözümü demagojide bulan taraf, bir başka demagojik taktik izleyerek hemen hemen her zaman karşı tarafın reklam amacı güttüğü iddiasındadır. Bu gelenek devam etmiş ve Dawkins, Yaratılışçıların tartışmaları bir gösteri mahiyetinde talep ettiklerini iddia etmiştir. Fakat unuttuğu nokta şudur: İstenen ve geniş çapta karşılık bulmuş olan tanıtım, YARATILIŞ ATLASI İLE TÜM DÜNYAYA ZATEN YAPILMIŞ DURUMDADIR. Bütün dünyaya TAM 100 MİLYON FOSİL TANITILMIŞTIR. BUNLARIN YARATILIŞ DELİLİ OLDUKLARI İSPAT EDİLMİŞTİR. Bunun üstüne küçük tartışmaların reklam mahiyetinde bir etkisinin olacağını iddia etmek son derece komik olur. Bu tartışma, Dawkins'in yanıldığını, Dawkins'in kendi ağzından tüm dünyanın duyması açısından önem taşımaktadır. Yoksa zaten evrim teorisinin ve Dawkins'in iddialarının çöküntüye uğramış olduğunu, temelinden yıkılıp ölmüş olduğunu bütün dünya bilmektedir.

Darwinistler açısından acı olan gerçek, somut delillerin yani fosillerin reddedilemez oluşudur. Beklemedikleri şey ise, bütün fosillerin Yaratılışı ispat etmesi ve itina ile sakladıkları bu fosillerin adeta bir şok dalgası şeklinde tüm dünyaya gösterilmiş olmasıdır. Yaratılış Atlası'nın sebep olduğu sarsıcı etki sebebiyle dilleri tutulmuş durumdadır. Somut deliller ortaya çıktığından demagoji artık anlamsız kalmaktadır. Dawkins'in yaşadığı şok da bunun sonucudur. Dolayısıyla bütün dünyanın da görmüş olduğu bu somut deiller karşısında tartışmaya çıkabilmesi zor gözükmektedir.


Darwinist Propagandaya NET CEVAPLAR